top of page

PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ DWÓCH CELÓW NADRZĘDNYCH

  1. Zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Cedry Wielkie, poprzez stworzenie 25 nowych miejsc w nowym oddziale zamiejscowym przedszkola samorządowego zlokalizowanym w Trutnowie.

  2. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

 

a) Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze, zajęcia z robotyki, dnia z nauką, zajęcia logopedyczne, festyny kreatywności, wyjazdy do pomorskich instytucji kultury i instytucji edukacyjnych.

b) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oddziałów wychowania przedszkolnego.

bottom of page