PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ DWÓCH CELÓW NADRZĘDNYCH

  1. Zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Cedry Wielkie, poprzez stworzenie 25 nowych miejsc w nowym oddziale zamiejscowym przedszkola samorządowego zlokalizowanym w Trutnowie.

  2. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

 

a) Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze, zajęcia z robotyki, dnia z nauką, zajęcia logopedyczne, festyny kreatywności, wyjazdy do pomorskich instytucji kultury i instytucji edukacyjnych.

b) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oddziałów wychowania przedszkolnego.

BIURO PROJEKTU

Urząd Gminy Cedry Wielkie, pokój nr 12

Ul. M.Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

tel.  58-692-20-38

fax. 58-683-61-66

e-mail: magda.wozniak@cedry-wielkie.pl

Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now